Jaarverslag met infographics en een scrollytelling website voor woningcorporatie Pré Wonen
Pré Wonen is een sociale woningcorporatie die voornamelijk woningen verhuurd aan kwetsbare groepen. Daarom is het voor Pré Wonen heel belangrijk om helder en duidelijk te zijn in de communicatie naar bewoners. Wij helpen Pré Wonen daarbij, onder andere met infographics in een bewonershandleiding of visuele instructies voor het onderhoud van de woning. Ook hebben we publieksvriendelijke versie van het jaarverslag gemaakt. 
We hebben twee versies van het jaarverslag gemaakt; een digitale versie in de vorm van een volledige en overzichtelijke interactieve pdf en een online versie in de vorm van een scrollytelling website. Bij deze laatste laten we de gebruiker stapsgewijs de belangrijkste en meest interessante cijfers uit het jaarverslag ontdekken door te scrollen of te swipen. Vervolgens kan er per onderwerp of thema meer informatie worden bekeken of gedownload.
Op basis van de bestaande huisstijl van Pré Wonen hebben we richtlijnen ontwikkeld voor de infographics, grafieken en illustraties; we gebruiken deze elementen om cijfers, doelstellingen en behaalde resultaten op een duidelijke en aansprekende manier te visualiseren.
Een publieksvriendelijke en compacte versie van het jaarverslag
Een publieksvriendelijke en compacte versie van het jaarverslag
Een publieksvriendelijke en compacte versie van het jaarverslag
Een publieksvriendelijke en compacte versie van het jaarverslag

You may also like

Back to Top