Infographics met een duidelijk uitstraling
Toen bol.com steeds vaker gebruik ging maken van visualisaties om processen en resultaten op een effectieve manier te delen binnen de eigen organisatie, ontstond de wens om een aantal basisprincipes op te stellen ten aanzien van het ontwerpen en gebruiken van infographics en data visualisaties. Omdat er binnen de toenmalige huisstijl nog geen richtlijnen voor infographics waren opgenomen, heeft bol.com ons gevraagd om deze voor hen te ontwikkelen. 
In het daaropvolgende traject hebben we gekeken naar specifieke wensen en doelen ten aanzien van infographics binnen de organisatie. Zijn er thema’s en onderwerpen die vaak centraal staan in de infographics? Hoeveel achtergrondkennis heeft de doelgroep? Met deze informatie, plus de kernwaarden en principes van de ‘gewone’ huisstijl als uitgangspunt, hebben we de richtlijnen en visuele middelen ontwikkeld.
Op basis van ‘onze’ richtlijnen en visuele middelen, hebben we daarna nog een serie infographics, datavisualisaties en animaties ontwikkeld voor bol.com. Dit gaf ons de gelegenheid om de richtlijnen in de praktijk te toetsen en waar nodig bij te schaven. In 2019 heeft bol.com een nieuwe huisstijl ontwikkeld waarin een groot deel van onze oorspronkelijke richtlijnen voor infographics en illustraties behouden zijn gebleven. 
Ontwikkelen van huisstijlregels voor infographics en illustraties voor bol.com
Ontwikkelen van huisstijlregels voor infographics en illustraties voor bol.com
Ontwikkelen van huisstijlregels voor infographics en illustraties voor bol.com
Ontwikkelen van huisstijlregels voor infographics en illustraties voor bol.com
Ontwikkelen van huisstijlregels voor infographics en illustraties voor bol.com

You may also like

Back to Top