Stijlbende

Privacy verklaring (AVG)

Stijlbende en Studio Kernkraft, gevestigd aan Leeghwaterlaan 6, 2103XS Heemstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons website-adres is: https://www.stijlbende.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stijlbende verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stijlbende verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om jouw betaling af te handelen nadat je een product/dienst hebt afgenomen
• Om de producten/diensten te kunnen leveren
• Om contact met je op te kunnen nemen als dit nodig is om een product of dienst te kunnen leveren of om jouw vragen te beantwoorden
• Om nieuwsbrieven en mailings te sturen wanneer je een bestaande klant bent
• Om eenmalig een nieuwsbrief of mailing te sturen wanneer je een offerte hebt aangevraagd
• Om een kerstkaart te sturen wanneer we hebben samengewerkt
• We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Stijlbende neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn van de gegevens is daarom ook afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Daarnaast is het in sommige gevallen wettelijk verplicht om gegevens een bepaalde tijd bewaren. Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact op via info[at]stijlbende.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stijlbende verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Stijlbende maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers:

G Suit
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Google. Tevens gebruiken we Google Drive, een clouddienst die het mogelijk maakt om bestanden en gegevens beveiligd en versleuteld op een externe server op te slaan en te delen.

Google Analytics
Maakt statistieken over bezoek aan onze website.

DropBox
Een clouddienst die het mogelijk maakt om bestanden en gegevens beveiligd en versleuteld op een externe server op te slaan en te delen.

WeTransfer
Een clouddienst die het mogelijk maakt om bestanden en gegevens beveiligd op een externe server op te slaan en te delen.

Apple Mail
Een e-mailclient dat we gebruiken voor het schrijven, versturen en ontvangen van e-mail.

Mailchimp
Programma voor het maken van mailinglijsten en verzenden van nieuwsbrieven.

NotFound Digital Creativity
Wanneer je bij ons een online product afneemt inclusief hosting zullen we je contactgegevens delen met onze technisch partner voor het verwerken van de maandelijkse facturatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We gebruiken cookies van Google Analytics op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stijlbende en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info[at]stijlbende.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stijlbende wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stijlbende neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info[at]stijlbende.nl

Stijlbende heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
• Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall.
• Tweestapsverificatie: waar mogelijk gebruiken we tweestapsverificatie om onze accounts te beveiligen.
• Up-to-date: we houden onze apparatuur en software zoveel mogelijk up-to-date

Wijzigingen in het privacybeleid

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of aangepast. We raden je daarom aan om het beleid in de gaten te houden en deze regelmatig te controleren op wijzigingen.

De laatste datum van aanpassing is: 05-12-2019

Contact

023 234 00 44
info@stijlbende.nl
www.stijlbende.nl

Vimeo
Instagram

Bezoekadres

Kinderhuissingel 1H
2013 AS Haarlem
Nederland

Google maps
©2019 Stijlbende