Stijlbende
Diverse infographics en visualisaties over Amsterdam

Diverse visualisaties en infographics Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Sinds 2011 ontwikkelen we infographics, visualisaties en online toepassingen voor de gemeente Amsterdam. We werken onder andere voor de Bestuursdienst, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Dienst Ruimtelijke Ordening, Stadsdeel Centrum, Stadsdeel Zuid en het Amsterdamse Bos. Hieronder vindt je een selectie van projecten die we in de loop der jaren voor de gemeente ontwikkeld hebben.

infographics gemeente Amsterdam

Oplaaddata Amsterdam Elektrisch

Met ruim 1.110 oplaadpunten is Amsterdam een wereldwijde koploper op het gebied van elektrisch rijden. In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) analyseert gemeente Amsterdam de laaddata van al deze oplaadpunten.

Er is een kaart van Amsterdam gemaakt waarop de belangrijkste en meest opvallende resultaten zijn gevisualiseerd. Deze kaart bevat de laaddata van twee jaar. De kaart is verspreid bij het vijfjarig jubileum van Amsterdam Elektrisch.

Bekijk ook de animatie
 die we gemaakt hebben waarin de uitgangspunten van het onderzoek worden uitgelegd

Oplaaddata Amsterdam Elektrisch
Oplaaddata Amsterdam Elektrisch
Visualisaties conceptvoorstel

Herinrichting Elandsgracht

In 2014 konden de bewoners van stadsdeel Centrum via een referendum aangeven welke van de twee plannen voor de herinrichting van de Elandsgracht hun voorkeur kreeg. Voor een speciale editie van de gemeentekrant hebben we van beide plannen de belangrijkste kenmerken in beeld gebracht.

Datavisualisaties presentatie

Datavisualisaties Amsterdamse Bos

Voor een presentatie van het Amsterdamse Bos hebben we diverse feiten en cijfers gevisualiseerd.

Datavisualisaties presentatie
Datavisualisaties presentatie
CO2 uitstoot van Amsterdam

Webtool doelstelling CO2 uitstoot

Voor het programmabureau ‘Ruimte en Duurzaamheid’ hebben we een webtool ontwikkeld die inzicht geeft in de CO2 reductie doelstellingen van de gemeente Amsterdam. Middels een slider kan de beginsituatie (1990) vergeleken worden met de huidige situatie en de doelstelling voor 2025. De huidige situatie wordt jaarlijk bijgewerkt met nieuwe gegevens.

Verbruiksberekenaar elektrisch rijden

Online verbruiksberekenaar elektrisch rijden

Voor Amsterdam Elektrisch hebben we een online verbruiksberekenaar ontwikkeld waarmee de verbruikskosten van een brandstof auto kunnen worden vergeleken met die van een elektrische auto. Voor een juiste en actuele berekening van de brandstofprijs hebben we een koppeling ingebouwd naar de database met de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA).

MEER INFORMATIE?

Ben je benieuwd wat we voor jouw project of vraagstuk kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag een offerte aan.